Produceer, assembleer, importeer of distribueer je voor de EU-markt voorwerpen die zeer zorgwekkende stoffen (SVHCs) bevatten die op de kandidaatslijst van ECHA een gewichtconcentratie van > 0,1% hebben? Dan moet je vanaf 5 januari 2021 deze artikelen (in REACH ‘voorwerpen’ genoemd) melden aan de SCIP-database.

Meer weten? Kijk op de ECHA website.